30+ jaar ervaring

 direct en persoonlijk contact

 perfectie tot in de details
Op zoek naar een ervaren aannemer? Neem nu contact op voor meer informatie │ 0111- 652749 |  info@verseput-bouw.nl

G.I.W. STAAT VOOR:

Garantie Instituut Woningbouw. Diverse belangenverenigingen (waaronder Vereniging Eigen Huis, consumentenbond, NVM) hebben jaren geleden met elkaar afgesproken dat zij samen zullen werken in het standaardiseren van het bouwproces, het bepalen van bepaalde kwaliteitsnormen, kortom allerlei zaken samen vast te stellen die een consument mag verwachten van een aangesloten onderneming. Tot deze zaken behoren onder andere de volgende punten:
  • Gestandaardiseerd bouwproces;
  • Zekerheid op wat u koopt;
  • Tot bijna 10 jaar garantie op diverse onderdelen van een woning;
  • Garantie dat uw woning wordt afgebouwd indien de aannemer failliet mocht gaan.

DOELSTELLING VAN HET G.I.W.

Het GIW heeft -samengevat- als doel het bevorderen van de kwaliteit van koophuizen en koopappartementen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval er iets mis gaat.

Bij het verwezenlijken van de doelstelling van het GIW vervullen de zogenaamde Aangesloten Organisaties een belangrijke rol. De drie Aangesloten Organisaties hebben met het GIW een samenwerkings-overeenkomst gesloten. Daarin is geregeld, dat zij de GIW-waarborgcertificaten afgeven, de Garantie- en waarborgregeling uitvoeren en de in die regeling genoemde insolventiewaarborg verstrekken.